خانه / دوربین‌های AHD / دوربین‌های AHD

دوربین‌های AHD

(Dome AHD 2.4 Meg (DFA18M2

Dome AHD 2.4 Meg
DFA18M2
۴۷۵/۹۰۰ تومان

Dome AHD 2.1 Meg Economic (EDF18M2)

Dome AHD 2.1 Meg Economic EDF18M2
۴۰۰/۰۰۰ تومان

Speed-Dome-AHD-2.4-Meg

Speed Dome AHD 2.4 Meg
H1822
۴/۸۵۶/۰۰۰ تومان

bfe3m2

Bullet Fix AHD 2 Meg
BFE3M2
۳۴۲/۰۰۰ تومان

 Bullet Fix AHD 2.4 Meg Economic
BFE18M2
۳۸۹/۰۰۰ تومان

image (1)

Dome Fix AHD 5 Meg
DFA5M
۹۵۰/۰۰۰ تومان

image (4)

Bullet Fix AHD 5 Meg
BFA5M
۹۵۲/۰۰۰ تومان

image (2)

Bullet Varifocal AHD 5Meg
BVA5M
 ۱/۳۳۳/۰۰۰ تومان

image

Dome Fix AHD 2 Meg
DFE2M2
۴۰۰/۰۰۰ تومان

image (5)

Bullet Fix AHD 2 Meg